Mãnãstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din Stâna de Vale

Data publicării: Octombrie 23, 2019
 • Locaţie: Budureasa - comună, Bihor, portalepiscopiaoradiei

MÃNÃSTIREA SFINÞILOR APOSTOLI PETRU ªI PAVEL

Mãnãstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, de la Stâna de Vale (comuna Budureasa), este situatã la 27 km est de oraşul Beiuş şi la 15 km nord-est de satul Budureasa. Pânã la Beiuş se circulã pe şoseaua naţionalã Oradea – Beiuş – Vaşcãu. Din Beiuş este asfalt pânã la Budureasa, iar din Budureasa pânã la Stâna din Vale, se merge pe un drum de munte, mai îngust, dar asfaltat.
Complexul mãnãstiresc este construit într-o poianã a staţiunii climaterice Stâna de Vale, înconjuratã de munţii Bihorului, ce sunt acoperiţi cu pãduri de conifere, amestecate la poalele muntelui şi cu esenţe de foioase. De la mãnãstire se poate vizita şi schitul „Sfinţii Împãraţi", care aparţine de aceasta. La circa 300 m de Stâna din Vale se aflã „Izvorul Minunilor".
Locuitorii din zonã spun cã aici, înainte de cel de-al doilea rãzboi mondial a existat o mãnãstire greco-catolicã, care cu timpul s-a distrus. În anul 1992 Episcopia Oradiei a înfiinţat mãnãstirea cu obşte de cãlugãri, al cãrei stareţ este Ieromonah Macarie Ferariu. Rãspunderea pentru organizarea obştii, ridicarea bisericii şi construcţiilor, a fost datã protosinghelului Antim Oprea. Astfel în octombrie 1997, erau construite douã biserici şi douã corpuri de clãdiri.
Prima bisericã, a fost construitã de proporţii mici, mai bine zis o bisericuţã din lemn, pe fundaţie de piatrã, cu spaţiul compartimentat în altar şi naos – pe care se sprijinã o turlã micã. Pardoseala este din scândurã, iar acoperişul din şindrilã (draniţa).
Biserica mare cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel a fost construitã la 12 m nord-est, de cealaltã. Este o construcţie spaţioasã, din cãrãmidã, pe fundaţie înaltã de piatrã. Are altar, naos, pronaos, pridvor închis şi pridvor deschis. Altarul este luminat prin douã ferestre, iar naosul cu absidele largi şi profunde, primeşte lumina prin patru ferestre câte douã pe fiecare parte (sud şi nord). Pronaosul este spaţios şi luminat de asemenea, prin patru ferestre, douã la sud şi douã la nord. Ferestrele sunt foarte mari şi au terminaţie în arc. Din pronaos începe balconul, care se terminã în pridvor. Pe pridvor se sprijinã douã turle, care au bazele pãtrate şi corpurile octogonale, fiecare având câte patru ferestre la tambur (etajul întâi) şi câte opt ferestre Ia etajul doi. Turlele au şi funcţie de clopotniţã, iar acoperişul lor este piramidal. Pridvorul deschis este susţinut în faţã de patru coloane din beton. Biserica este acoperitã cu tablã.
Corpul de chilii, amplasat la vest de cele douã biserici, este o construcţie fãrã etaj, care are forma literei L. Zidurile şi fundaţia sunt construite cu rezistenţã pentru a se putea ridica pe ele încã un nivel, când situaţia financiarã o va permite. Acoperişul este provizoriu cu azbociment şi în parte cu tablã.
La est de biserica mare s-a ridicat încã o clãdire, în care se afã camerele pentru cazarea credincioşilor ce înnopteazã la mãnãstire şi saloanele oficiale.
De mãnãstirea Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Stâna de Vale ţin schiturile Huţa şi Barajul Leşu.

Contactează editor Distribuie

Postări asemănătoare

 • Biserica de lemn Sf Mucenic Gheorghe din Saca
  Biserica de lemn Sf Mucenic Gheorghe din Saca
  Biserici - (Budureasa - comună) - Octombrie 23, 2019

  Biserica de lemn Sf Mucenic Gheorghe din Saca Biserica de lemn din Saca are hramul Sf. Mucenic Gheorghe. Este construitã în stil simplu, sub formã de corabie. Iconostasul din scândurã mai pãstreazã încã vechile icoane iar în turn se pãstreazã unul di...

 • Biserica ortodoxa Sf Mucenic Dimitrie din Burda
  Biserica ortodoxa Sf Mucenic Dimitrie din Burda
  Biserici - (Budureasa - comună) - Octombrie 23, 2019

  Biserica ortodoxa Sf Mucenic Dimitrie din Burda Biserica din Burda are hramul Sf. Mucenic Dimitrie şi a fost construitã între anii 1912-1915. Stilul este cel ardelenesc, în formã de corabie. Iconostasul este din lemn, având pictate icoanele Sf. Apost...

 • Biserica ortodoxa Sf Ierarh Nicolae din Budureasa
  Biserica ortodoxa Sf Ierarh Nicolae din Budureasa
  Biserici - (Budureasa - comună) - Octombrie 23, 2019

  Biserica ortodoxa Sf Ierarh Nicolae din Budureasa Biserica din Budureasa este veche, la fel ca satul. Din spusele bãtrânilor biserica s-a construit în anul 1792. Are hramul Sf. Ierarh Nicolae iar clopotul dateazã din anul 1725. Stilul este cel ardele...